Proiect susținut de ARASEC  
 Proiectul cpf.ro
Un sistem de e-Learning (de formare la distanță sau educație virtuală) constă într-o experiență planificată de predare-învatare, organizată pe o platformă ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de cursanți în manieră proprie, fără a constrânge la coprezență sau sincronicitate. Medierea se realizează prin modalități diverse, de la material electronic la tehnologii de transmitere a conținuturilor prin Internet.

Sistemul de e-Learning constă în trei elemente fundamentale: conținut, servicii și tehnologie. Conținutul reprezintă coloana vertebrală, serviciile furnizează suport și tehnologia furnizează mijloacele prin care conținutul ajunge la cursant.

Platforma cpf.ro garantează succesul conținutului e-Learning combinând avantajele oferite de e-Learning în general cu metodologiile de design educațional și cu securitatea sporită a serviciilor și a conținutului oferit. Se obțin astfel cursuri cu un impact maxim care respectă îndeaproape obiectivele de învățare stabilite inițial.

Avantajele oferite de platforma cpf.ro:
 • acces securizat și controlat la mediu – fiecare utilizator are un cont; utilizatorii au drepturi specifice legate de utilizarea și administrarea mediului;

 • acces/management al conținutului – module teoretice în diferite formate (HTML, audio, video), template-uri pentru dezvoltarea materialelor noi, planificarea activităților, informare prin anunțuri, posibilitatea de căutare, acces la resurse, biblioteci online;

 • administrare – creare conturi, administrare componente curs; utilizatorii pot fi clasificați în: participanți (cursanți), profesori (facilitatori), dezvoltatori (designeri), administratori;

 • independența de spațiu – cursantul poate învăța acasă într-o atmosferă relaxantă;

 • independența de timp – libertatea cursantului în fixarea orarului;

 • flexibilitate – materialul poate fi accesat într-un mod ne-liniar, permițându-le cursanților să obțină o imagine de ansamblu, ca mai apoi să revină să aprofundeze cunoștințele dintr-un capitol anume;

 • învatare adaptivă – conținuturile didactice pot fi proiectate astfel încât fiecare utilizator să aibă posibilitatea parcurgerii materialelor în ritm propriu.

 • actualizare conținut – conținutul cursului poate fi actualizat cu ușurință pentru a oferi legături directe la materialele ajutătoare sau resursele Internet-ului;

 • interactivitate – materiale bine structurate vor include elemente de interactivitate gen simulări care au rolul de a simplifica procesul de învățare;

 • analiza performanței – activitatea cursanților poate fi urmarită și se poate interveni din timp în cazurile în care apar probleme de asimilare;

 • feedback – realizare feedback prin chestionare cu mai multe variante de răspuns;

 • evaluare on-line – realizarea evaluării on-line pentru fiecare cursant;

 • comunicare – cu profesorul și între participanți prin conferințe asincrone (forumuri de discuții), e-mail;

 • cost redus – un număr mare de cursanți poate avea acces la aceleași materiale, reducând astfel costurile de livrare.
Sistemul e-learning este structurat pe trei module principale:
 • modulul de administrare;
 • modulul pentru profesori;
 • modulul pentru studenţi.
În cadrul modulului de administrare se pot adăuga administratorii platformei, profesorii sau formatorii, cursanții, materiile şi se pot edita setările platformei de e-learning.


Sistemul de securitate permite clasificarea utilizatorilor pe patru nivele, cu privilegii diferite:
 • Administratori;
 • Formatori/profesori;
 • Cursanți/studenți;
 • Vizitatori.
Profesorii au acces la un panou de administrare personal, de unde pot adăuga întrebările pentru teste la materiile la care sunt titulari, pot vizualiza rezultatele obţinute de studenţi la examen.

Modulul pentru studenţi permite vizualizarea platformelor de laborator şi susţinerea on-line a examenelor.
Proiect coordonat de Ioan-Cosmin MIHAI
Platformă dezvoltată în cadrul proiectului de cercetare: Implementarea tehnologiilor IT&C în sistemul educațional on-line
Proiect susținut de Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației